fredag 15 februari 2013

Yin och Yang symbolens betydelse och lite om dess filosofi!

Den Kinesiska urbefolkningen ansåg att existensen har två sidor, yin och yang, två sidor av samma mynt och är två motpoler av samma energi. De kan inte existera utan varandra utan kompletterar ständigt varandra och går inte att separera. Den ena dominerar mer än den andra vid olika tillfällen och det sker ett ständigt växelspel mellan dem. 

Yin är skuggan och yang är ljuset
Finns inte skuggan ser man inte ljuset

Yin anses bla.vara mörk, kall, passiv, långsam , mystisk, kvinnligt moderskärlek

Yang anses bla. vara ljus, aktiv, snabb, klar, maskulin, synlig, faderskärlek

Den ena delen är inte bättre än den andre utan vi behöver dem båda för att fungera

Yin och yang vävnad kan inte tränas på samma sätt

Yinvävnad är ligament och leder
Yangvävnad är våra muskler, blod och hud

Aktiva personer gillar ofta yangbetonade aktiviteter
De behöver inte desto mindre lugn, reflektion och inåt lyssnande

Lugna personer uppskattar ofta yinbetonade aktiviteter
Behöver bli mer aktiva och bygga mer styrka, uthållighet

Gör inte alltid det du gillar utan gör gärna även tvärtom

Så prova yinyogan som ett komplement till de mer yangbetonade aktiviteter!

Ett balanserat liv är ett liv med både gott och ont. Ett liv med både aktivitet och vila

Ha nu en skön fredag kväll!


Källa: Yinyoga tyst och stilla närvaro av anette larsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar